Donderdag 19.30 uur

Donderdagavond organiseren wij een zeepkistenrace. Hieronder vindt u het reglement waaraan uw team en de zeepkist aan moeten voldoen. Ik beide leeftijdscategorieën is een geldprijs te winnen voor de snelste tijd en in beide categorieën is ook een originaliteitsprijs te winnen.

Geef je nu op!

Regelement

Het team
1. Het team dat aan de start verschijnt bestaat uit minimaal 1 en maximaal 2 personen. De organisatie verzorgt de start(duwers).

2. Iedere zitplaats bij de start van de zeepkist dient tijdens de race tot en met het einde van de race bezet te zijn (maximaal 2 zitplaatsen per zeepkist).

3. De organisatie stelt 2 zeepkisten ter beschikking.

4. Deelnemers dienen minimaal 8 jaar oud te zijn.

5. Alle deelnemers moeten fit en gezond verschijnen aan de start van de race, vrij van elke medische aandoening die kan worden verergerd door deelname aan de race.

De zeepkist
1. De zeepkist is een zelf gebouwd of verbouwd voertuig. Een verbouwde skelter is ook
toegestaan mits deze voldoet aan de gestelde voorwaarden.

2. De zeepkist mag niet voorzien zijn van een aandrijving. Trappers, motoren of andere aandrijving (uitgezonderd de duwers) zijn niet toegestaan.

3. De zeepkist is tenminste voorzien van 3 wielen die continue de grond raken, een fiets met zijwielen is niet toegestaan.

4. Gestelde eisen aan de afmetingen van de zeepkist:
o Minimaal 0,80 m, maximaal 1,40 m spoorbreedte.
o Minimaal 1,20 m, maximaal 2 m lang.
o Minimaal 0,5 m, maximaal 2 m hoog.
o De maximale zithoogte is 50 cm.
o De zeepkist moet minstens 15 cm boven de grond staan.
o De zeepkist mag exclusief bestuurder(s) niet zwaarder zijn dan 120 kg.

5. De zeepkist moet voorzien zijn van een volledig functionerend rem- en stuursysteem.

6. Remmen moeten worden aangesloten op tenminste twee wielen en mogen niet werken op de wielen die in de stuurinrichting zitten. Remmen moeten onafhankelijk van de besturing kunnen functioneren.

7. De uitslag van de wielen van de zeepkist moet worden begrensd; ten opzichte van
rechtdoor mag ieder wiel niet meer dan 30 graden naar links of rechts kunnen draaien.

8. De zeepkist moet voorzien zijn van een dichte bodemplaat (zodat geen voeten tussen de
zeepkist en wegdek klem kunnen komen), voorzien van enkele gaten waar water door naar
buiten kan.

9. De zitplaatsen dienen geborgd (bijv. bij een skelter) en deugdelijk te zijn en zich tussen
de voor- en achteras van de zeepkist te bevinden.

Veiligheid
1. Alle deelnemers zijn verplicht om een helm en beschermende kleding te dragen. Hiervoor
dienen de deelnemers zelf te zorgen. Blote armen en benen zijn niet toegestaan. Eventuele
knie- en elleboogbeschermers worden aangeraden.

2. Voorafgaande aan de race dienen de deelnemers hun zeepkist verplicht te laten keuren door
de technische commissie(dinsdag avond 30 juni tussen 18 uur en 19:30 uur aan de
Friesestreek 33). Deze commissie behoudt zich het recht voor om een in hun ogen onveilige zeepkist van deelname uit te sluiten. Indien nodig kunnen er dan nog zaken worden aangepast en donderdag 2 juli 30 minuten voor aanvang ter herkeuring worden aangeboden.

3. Een kostuum mag de mogelijkheid tot ademen niet belemmeren. Zorg er voor dat je kostuum niet vast aan de zeepkist kan blijven zitten.

4. De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, omstanders en toeschouwers van
de race. Uitstekende voorwerpen, scherpe delen, vuurwerk etc. zijn niet toegestaan.

Aansprakelijkheid
1. De deelname aan de zeepkistenrace is geheel op eigen risico van de deelnemers.

2. De organisatie van de zeepkistenrace is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel
geleden schade en/of opgelopen letsel van deelnemers aan de race.

3. De organisatie is eveneens niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en of opgelopen
letsel van derden (toeschouwers), die wordt toegebracht door deelnemers of andere
toeschouwers voor, tijdens en na de zeepkistenrace.

4. De organisatie is niet verantwoordelijk voor materiële schade aan zeepkist en toebehoren.

5. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar zeepkist. Achtergelaten zeepkisten
worden op kosten van de deelnemer afgevoerd.

6. Deelname aan de zeepkistenrace kan uitsluitend plaatsvinden door akkoord te gaan met de
voorwaarden tijdens de inschrijving/keuring/start van de race. Door te tekenen verklaart iedere
deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en het reglement te accepteren. Bij
minderjarige deelnemers (tot 18 jaar) is inschrijving onder toezicht van een ouder/verzorger
verplicht waarbij de ouder/verzorger tevens moet tekenen voor het in kennis nemen van het
reglement en het regelement te accepteren.

Informatie
 Deelname aan de zeepkistenrace kan in twee leeftijdscategorieën:

1. deelnemers van 8 tot en met 15 jaar
2. deelnemers van 16 jaar en ouder

Iedereen mag mee doen, wel of geen donateur van SDA en ook inwoners buiten Gerkesklooster-Stroobos. Voor niet-donateurs van SDA is het deelnemersgeld 5 euro per persoon.

 De zeepkist krijgt haar eerste snelheid door vanaf een schans te vertrekken.
 Tijdens het rijden zullen de zeepkisten beoordeeld worden op originaliteit, ook zal het team met de beste tijd een prijs ontvangen. Dit wordt bepaald door de jury en hiertegen kan geen bezwaar gemaakt worden.
 De organisatie bepaalt de startvolgorde.

Tips
Voor de originaliteitsprijs: wees creatief in je presentatie, kostuum en bouwwerk!
Houd de zeepkist zo laag mogelijk. Een laag zwaartepunt voorkomt omslaan.
Zorg voor een beperkte stuuruitslag; dit voorkomt plotselinge bewegingen.