Buurt van het jaar competitie 2019

Ook dit jaar kunnen buurten weer meedoen aan de “Buurt van het jaar” competitie. We roepen iedereen dan ook weer op om fanatiek mee te doen, onder andere door de buurt feestelijk te versieren!
We willen hier ook graag duidelijk maken dat iedereen altijd kan deelnemen aan activiteiten. Je kunt meedoen met een team dat bestaat uit deelnemers van verschillende buurten of een enkeling die niet uit het dorp komt. Je kunt dan de activiteit gewoon winnen maar doet niet mee aan de “Buurt van het jaar” competitie. 
Deze punten gaan naar het eerstvolgende team dat wel meedoet aan de competitie.
Op zaterdagochtend 13 juli tussen 10.00 en 12.00 uur zal er een jury door het dorp rijden om alle straten te beoordelen. Wil je graag een vast tijdstip waarop de jury jullie straat gaat beoordelen, neem dan contact op met Jeanet.
In onderstaand schema kun je zien bij welke programmaonderdelen er punten te verdienen zijn: